Bc. Lenka Berkiová DiS.

Všeobecné kontaktní údaje

adresa: Blahoslavova 188, Mladá Boleslav
email: dent.hyg.LB@seznam.cz
www: otevreteusta.cz

Ceny

Vstupní vyšetření - cca 60 min: 700 Kč
Kontrolní vyšetření - cca 60 min: 350 Kč
Pískování - cca 30 min: 450 Kč
Depurace - cca 15 min: 250 Kč
Deep scaling (1 kvadrant): 600 Kč
Fluoridace - cca 10 min: 200 Kč
Kontrola indexů, reinstruktáž metody čištění s pomůckami - cca 30 min: 350 Kč
Ordinační bělení laserem: 5 000 Kč

Adresa ordinace